Na wystawie W świecie wielkich romantyków prezentowane są rękopisy najwybitniejszych polskich przedstawicieli tej epoki: Adama Mickiewicza, Juliusza Słowackiego, Zygmunta Krasińskiego, Teofila Lenartowicza oraz innych wybitnych romantyków emigracyjnych z poł. XIX w., związanych ze środowiskiem Hotelu Lambert.
Wystawę uzupełniają portrety polskich romantyków oraz drzeworyty przedstawiające miejscowości, w których bywali.
Właścicielem kolekcji jest dr Wojciech Lizak ze Szczecina, założyciel Muzeum Dziedzictwa Kulturowego.