Regulamin zwiedzania obowiązujący w czasie stanu epidemii

1.    Zwiedzanie Muzeum jest możliwe wyłącznie  indywidualnie lub w grupach rodzinnych, od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00. Kasa Muzeum jest czynna do godz. 17.30.
2.    Podstawą wejścia do Muzeum jest posiadanie ważnego biletu wstępu.
3.    Zwiedzający zobowiązany jest do zasłonięcia nosa i ust (z obowiązku zwolnione są dzieci do 4 r.ż. lub osoby, którym stan zdrowia na to nie pozwala), a także do dezynfekcji rąk przy kasie biletowej muzeum. Przy kasie biletowej może znajdować się tylko jedna osoba.
4.    Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń pracowników obsługi Muzeum.
5.    Liczba osób zwiedzających muzeum jednocześnie ze względu na konieczność zachowania stosownej, bezpiecznej odległości jest ograniczona do 40.
6.    Maksymalnie, jednocześnie z windy mogą korzystać dwie osoby, wyjątkiem są osoby zamieszkujące w jednym gospodarstwie domowym.
7.    Dzieci i młodzież do 13 lat mogą wejść do Muzeum tylko pod opieką osób pełnoletnich.
8.    W Muzeum obowiązuje zakaz:
a) wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów,
b) zwiedzania po spożyciu alkoholu lub środków odurzających,
c) dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz, siadania na meblach,
d) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
e) biegania i ślizgania się po posadzkach,
f) wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania oraz miejsc niedostępnych (wygrodzonych) na ekspozycjach,
g) dotykania eksponatów,
h) wprowadzania psów oraz innych zwierząt na teren Muzeum
i) wychylania i wspinania się na barierki schodów i tarasu widokowego
j) wnoszenia i spożywania żywności,
k) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
9.    Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie, wyłącznie płaskie obuwie umożliwiające bezpieczne wejście i zejście z wieży.
10.    Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne podczas zwiedzania wieży winny zachować szczególną ostrożność. Wieża Zamku w Człuchowie ma 46 m wysokości.
11. Ze względów bezpieczeństwa osoba niepełnosprawna powinna zwiedzać wieżę z opiekunem.
12. Osoby wchodzące na wieżę po schodach ceglanych powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop. Niedopuszczalne jest schodzenie z wieży wymienionymi schodami.
13. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin
14. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
15. Dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych Muzeum Regionalnego w Człuchowie ustala się wtorek. Bezpłatne zwiedzanie jest możliwe po pobraniu z kasy Muzeum biletu bezpłatnego. Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży zamkowej.
16. Wykupienie lub pobranie bezpłatnego biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.

Regulamin zwiedzania obowiązujący po odwołaniu stanu epidemii

 1. Zwiedzanie Muzeum jest możliwe indywidualnie i w grupach zorganizowanych od 1 maja do 30 września od wtorku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 18.00, natomiast od 1 października do 30 kwietnia od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00 oraz w wybrane niedziele podane na stronie internetowej.
 2. Ostatnie wejście na teren Muzeum możliwe jest najpóźniej 30 minut przed godziną zamknięcia Muzeum.
 3. Podczas zwiedzania należy stosować się do uwag i zaleceń przewodnika oraz pracowników obsługi Muzeum.
 4. Liczba osób zwiedzających jednocześnie wieżę ze względu na przepisy przeciwpożarowe jest ograniczona do 50.
 5. Grupy zorganizowane muszą mieć co najmniej 1 opiekuna na 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania w Muzeum. Opiekun grupy ponosi odpowiedzialność za skutki zachowania uczestników grupy. 
 6. Dzieci i młodzież do 17 lat mogą wejść na wieżę tylko pod opieką osób pełnoletnich.
 7. Do Muzeum nie będą wpuszczane osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub środków odurzających.
 8. Zabrania się:
  a) wychylania i wspinania się na barierki schodów i tarasu widokowego,
  b) zrzucania z wieży wszelkich przedmiotów,
  c) palenia tytoniu, spożywania alkoholu i środków odurzających,
  d) wnoszenia i spożywania żywności,
  e) wprowadzania i wnoszenia zwierząt,
  f) umieszczania napisów na ścianach.
 9. Zwiedzający powinni posiadać odpowiednie, wyłącznie płaskie obuwie umożliwiające bezpieczne zwiedzanie Muzeum.
 10. Osoby starsze oraz mające problemy zdrowotne podczas zwiedzania wieży winny zachować szczególną ostrożność. Wieża Zamku w Człuchowie ma 46 m wysokości.
 11. Z windy w Muzeum mogą korzystać wyłącznie: niepełnosprawni, osoby starsze.
 12. Ze względów bezpieczeństwa osoba niepełnosprawna powinna zwiedzać wieżę z 2 opiekunami.
 13. Osoby wchodzące na wieżę po schodach ceglanych powinny zachować szczególną ostrożność ze względu na wąskie przejście, duży kąt nachylenia podejścia i niski strop. Niedopuszczalne jest schodzenie z wieży wymienionymi schodami.
 14. Muzeum zastrzega sobie prawo do nie przyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej oraz turystów indywidualnych nie przestrzegających porządku zwiedzania i łamiących niniejszy Regulamin
 15. Za uszkodzenia ciała i wypadki wynikające z naruszenia regulaminu odpowiadają poszkodowani.
 16. Dniem bezpłatnego zwiedzania wystaw stałych Muzeum Regionalnego w Człuchowie ustala się wtorek. Bezpłatne zwiedzanie jest możliwe po pobraniu z kasy Muzeum biletu bezpłatnego. Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży zamkowej.
 17. Wykupienie lub pobranie bezpłatnego biletu wstępu oznacza akceptację postanowień niniejszego Regulaminu przez wszystkich zwiedzających.