Szanowni Państwo,

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych). Celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych w całej Unii Europejskiej oraz ustandaryzowanie informacji kierowanych do klientów o ich prawach.

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia RODO informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Muzeum Regionalne w Człuchowie z siedzibą przy ul. Kościelnej 8, 77-300 Człuchów, tel. 59 822 44 03

2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować wysyłając email na: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wysyłając pisemną korespondencję na adres jw. z dopiskiem „IOD”. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o przepisy prawa (art. 6 ust. 1 RODO) 

4. Dane osobowe przetwarzane będą w celach realizacji zadań statutowych Muzeum. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest Ustawa z dn. 21.11.1996 r. o Muzeach (art. 2). Nie udostępniamy Państwa danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 

       5.  Odbiorcą Państwa danych osobowych będą: 

- podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, 

- podmioty, ktore przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające), 

       6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej, 

       7. Państwa dane osobowe będą przechowywane do chwili realizacji celów statutowych Muzeum. 

       8. Mają Państwo prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), ktorego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

       9. Na działanie Administratora przysługuje Państwu skarga do Prezesa UODO.

      10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe jeśli tak zostało określone w przepisach prawa lub dobrowolne jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości realizacji określonych czynności lub brak możliwosci zawarcia umowy. 

      11. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym rownież w formie profilowania