Ceny biletów:

  • bilet normalny - 9,00
  • bilet ulgowy - 5,00

Przewodnik - dla grup do 15 osób - 30,00 zł (niezależnie od liczby osób)
Dla grup powyżej 15 osób cena usługi wynosi 30,00 zł + 1,00 zł za każdą kolejną osobę

W każdy wtorek wstęp do Muzeum na wystawy stałe jest bezpłatny.

Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży.

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Uczniom szkół podstawowych,  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,studentom oraz uczestnikom studiów doktoranckich
2. Emerytom, rencistom, inwalidom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami - będącymi obywatelami polskimi.
3. Nauczycielom szkół podstawowych i gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, opiekunom placówek opiekuńczo - wychowawczych i resocjalizacyjnych.
4. Kombatantom.

Bilet bezpłatny przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:
1. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką “Zasłużony dla Kultury Narodowej” oraz  Osobom odznaczonym odznaką “Zasłużony Działacz Kultury”, “Za opiekę nad zabytkami”.
2. Pracownikom muzeów.
3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów /ICOM/ i Międzynarodowej rady Ochrony Zabytków /ICOMOS/.
4. Posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305)
5. Opiekunom grupy (do 2 osób w grupie)
6. Dzieciom do 7 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.

Cennik biletów wstępu do Muzeum dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny:
- 5,00 zł - bilet wstępu dla dorosłych członków rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.
- bezpłatne  zwiedzanie Muzeum - dzieci i młodzież ucząca się posiadająca Kartę Dużej Rodziny