Ceny biletów:

  • bilet normalny - 9,00
  • bilet ulgowy - 5,00

W każdy wtorek wstęp do Muzeum na wystawy stałe jest bezpłatny.

Bezpłatne zwiedzanie nie obejmuje wieży.

Bilet ulgowy przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów:

  1. Uczniom szkół podstawowych, ponadpodstawowych, studentom, oraz uczestnikom studiów doktoranckich.
  2. Emerytom, rencistom, a także inwalidom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami polskimi.
  3. Nauczycielom

 

Wstęp bezpłatny - przysługuje za okazaniem stosownych dokumentów

  1. Osobom odznaczonym Orderem Orła Białego lub Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, odznaką honorową "Zasłużony dla Kultury Polskiej", osobom odznaczonym odznaką "Za opiekę nad zabytkami" lub odznaką honorową "Zasłużony działacz kultury".
  2. Pracownikom muzeów.
  3. Członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMS).
  4. Nauczycielom pełniącym funkcję opiekuna grupy (do 2 osób w grupie).
  5. Dzieciom do 7 roku życia oraz osobom powyżej 75 roku życia.