W bibliotece muzealnej gromadzony jest księgozbiór związany tematycznie z terenem powiatu człuchowskiego i Pomorza oraz działami reprezentowanymi w muzeum. Stan księgozbioru obecnie wynosi 1436 pozycji wydawnictw zwartych i ciągłych. W zbiorach biblioteki znajdują się starodruki i mapy katastralne miejscowości powiatu człuchowskiego.

 

Biblioteka czynna w godz. 9.00 – 15.30.

Księgozbiór jest udostępniany na miejscu.