Muzeum Okręgowe w Pile od chwili powstania w 1975 r. kolekcjonuje w dziale sztuki malarstwo polskie. Największa ilość obrazów, to dzieła twórców związanych z terenem północnej Wielkopolski z II połowy XX wieku. Obok  nich  gromadzimy  malarstwo  polskie,  głównie  z okresu  XIX  wieku i I połowy XX wieku. W ciągu 40 lat funkcjonowania Muzeum zgromadzonych zostało blisko 400 obrazów, rysunków i grafik z okresu XVII – XX wiek. Z tej bogatej kolekcji zostały wybrane na wystawę Malarstwo, rysunek i grafika polska XIX - XX w. w Muzeum Regionalnym w Człuchowie ponad 20 dzieł tak wybitnych twórców jak: Henryk Siemiradzki, Julian Fałat, Jan Styka, Stanisław Kamocki, Alfons Karpiński, Alfred Lenica, Władysław Rogulski, Stanisław Mrowiński, a także prace wybitnego plastyka Juliusza Kędziory.  Wystawę zbiorów Muzeum uzupełnili pilscy kolekcjonerzy, którzy zaprezentowali m.in. prace tak znanych artystów  jak Jan Matejko i Leon Wyczółkowski.
Wystawa czynna od 18 grudnia 2014 r. do 27 lutego 2015 r.