Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w kolejnej edycji konkursu plastycznego:

OZDOBA CHOINKOWA
KARTA BOŻONARODZENIOWA
Z ELEMENTAMI ZABYTKOWEJ ARCHITEKTURY
MOJEJ MIEJSCOWOŚCI LUB OKOLICYCELEM konkursu jest zwrócenie uwagi dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym na zabytki architektury znajdujące się w miejscowości zamieszkania lub okolicy na terenie powiatu człuchowskiego oraz rozwijanie umiejętności plastycznych.

Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • konkurs jest otwarty dla dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz innych placówek wychowawczych z terenu powiatu człuchowskiego,
  • każdy uczestnik może przedstawić:
            - 2 ozdoby choinkowe
            - 2 karty bożonarodzeniowe
  • każda praca nadesłana na konkurs powinna być opisana, (ozdoba z umocowaną na stałe karteczką), opis  powinien zawierać:

                 - Imię i nazwisko autora.
                 - Wiek autora.
                 - Nazwę, adres i nr telefonu: przedszkola, szkoły, gimnazjum lub placówki, której uczeń jest uczestnikiem (może być pieczęć).
                 - Pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego.
                 - Rok edycji konkursu.


TECHNIKA  WYKONANEJ  PRACY  JEST  DOWOLNA

FORMAT  KARTKI  BOŻONARODZENIOWEJ NIE  WIĘKSZY NIŻ A-5

PRACE  OCENIANE  BĘDĄ W  POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH W  3 GRUPACH WIEKOWYCH:

  • do 6 lat   
  • 7 - 12 lat  
  • 13 - 16 latJury Konkursu Plastycznego dokona oceny nadesłanych prac, wytypuje najlepsze z nich do nagród i wyróżnień. Najlepsze i wyróżnione prace oraz pozostałe zakwalifikowane przez jury zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej (grudzień 2014)

Nagrodzone i wyróżnione prace stają się własnością Muzeum Regionalnego w Człuchowie.
Prace nienagrodzone będzie można odebrać po wystawie pokonkursowej.TERMIN NADSYŁANIA PRAC UPŁYWA  12 grudnia 2014 r.    Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i otwarcie wystawy pokonkursowej odbędzie się 16 grudnia 2014 r. o godz. 15.00  w siedzibie Muzeum.

    Prace na konkurs należy przesłać (lub przekazać) na adres:


Muzeum Regionalne w Człuchowie
ul. Kościelna 8
77-300 Człuchów


Dodatkowych informacji udzielamy pod nr. telefonu 59 822 44 03 od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 15.00