Wystawa Była taka wojna… zorganizowana została przez Muzeum Okręgowe w Pile i Muzeum Regionalne w Człuchowie z okazji setnej rocznicy wybuchu I wojny światowej. Zaprezentowano na niej ponad 200 eksponatów wypożyczonych zarówno z muzeów jak i od prywatnych kolekcjonerów. Najciekawszą grupę obiektów stanowią sylwetki mundurowe. Sześć z nich prezentuje różne formacje armii pruskiej - głównie piechotę i kawalerię. Sojusznikami Niemców byli Austriacy. Z tej armii przedstawiamy ułana CK oraz piechura Legionów Polskich, które w sierpniu 1914 r. podjęły u boku CK armii walkę z Rosjanami. Po drugiej stronie do boju stanęli: Francuzi, Anglicy, Rosjanie i Amerykanie. Z tych armii prezentujemy pięć sylwetek mundurowych. Obok francuskiego oficera artylerii eksponujemy mundur weterana armii gen. J. Hallera. Prezentacje mundurów kończą dwie sylwetki mundurowe z armii rosyjskiej i jedna z angielskiej. Wszystkie mundury są oryginalne i stanowią dziś wielką rzadkość zarówno w zbiorach muzeów jak i prywatnych kolekcjonerów. Przy mundurach przedstawiamy kilkanaście pruskich nakryć głowy, różnych formacji. Zobaczyć tu można m.in. pikelhaubę generała, jegrowskie czaka, kolbaki huzarów, kask lotniczy i czapkę marynarza. Dużą grupę obiektów stanowi broń, zarówno palna jak i biała oraz wyposażenie walczących stron. Na wystawie nie zabrakło także fotografii i dokumentów a także propagandy okresu I wojny. Z pilskiego zbioru propagandowych niemieckich kart pocztowych zaprezentowano ponad 50 kart ośmieszających Rosjan, Anglików, Francuzów i Japończyków. Ciekawą grupę eksponatów stanowią pamiątki obozów jenieckich. Tylko w obozach w Czarnem i w Pile przebywało w okresie 1914-1918 kilkadziesiąt  tysięcy jeńców.

      Wystawa była prezentowana od 10 października do 12 grudnia 2014 r.