Burmistrz  Miasta  Człuchowa
Zarząd Towarzystwa Miłośników Ziemi Człuchowskiej
p.o. Dyrektora Muzeum Regionalnego w Człuchowie

serdecznie zapraszają na promocję


SZKICÓW CZŁUCHOWSKICH
TOM VII
ZESZYT 14-15


7 lutego 2013 r., godz.14.00
w sali obrad Urzędu Miejskiego w Człuchowie,
al. Wojska Polskiego 1