Merkuriusz Człuchowski ­
nr 1-2 (70-71) 2012 ­
­Kwartalnik Klubu Przyjaciół Muzeum­ w Człuchowie­
­Cena 4,00 zł, ss. 56­.­­­­­­


Spis treści:

 1. Andrzej Szutowicz, Królowa Luiza-patronka zamkowego wzgórza
 2. Halina Lisiecka, Ludka
 3. Irena La­skowska, Nauryz. Kazachski Nowy Rok
 4. Irena Laskowska, Polsko-rosyjska rodzina z sowchozu Żankała
 5. Aleksander Stawicki, Gry i zabawy mojego dzieciństwa
 6. Maciej Bieńkowski, „Żebyś cudze dzieci uczył” 90 lat
 7. Adam Bubacz, Obrazy
 8. Andrzej Szutowicz, Konarzyny – lotnisko. Zarys nieznanej historii
 9. Aleksander Stawicki, List do Redakcji
 10. Aleksander Stawicki, Ziemia Święta
 11. Andrzej Szutowicz, Mennonici w Czarnem
 12. Aleksander Stawicki, Komturstwo człuchowskie w dziejach zakonu krzyżackiego
 13. Zygmunt Bałtruszewicz, Rozważania o wartości życia
 14. Józef W. Faryno, Tajemnicze kamienne „jajo” z Garska
 15. (wybrał M.F.), Człuchów i okolice w relacjach dawnych korespondentów „Pielgrzyma”(4)
 16. Ewa Homa-Rożek, Z życia Muzeum
 17. Regulamin III konkursu WSPÓŁCZESNA SZTUKA LUDOWA POWIATU CZŁUCHOWSKIEGO