Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość, iż 19 lutego 2024 roku zmarł w wieku 101 lat Zdzisław Matyla Honorowy Obywatel Człuchowa, wieloletni Przyjaciel naszego Muzeum.
Był inicjatorem powstania „Merkuriusza Człuchowskiego” i jego współredaktorem. Autorem wielu artykułów i książki poświęconej przeszłości Człuchowa. Swoimi darami wzbogacał wielokrotnie zbiory muzealne. Do najcenniejszych należy zbiór kilkuset fotografii miasta z lat 1945-2010. Był także tłumaczem opracowań niemieckich dotyczących przeszłości ziemi człuchowskiej.
Ostatnie lata życia spędził w Koszalinie pod troskliwą opieką córki Ireny.

 

Dyrekcja Muzeum Regionalnego w Człuchowie

oraz

 Redakcja „Merkuriusza Człuchowskiego”