Zapraszamy na

Zamkowy Piknik Historyczny

13 sierpnia 2022 r.

godz. 10.00 - 18.00