Zapraszamy na wystawę fotograficzno - malarską

     ZAMKI PAŃSTWA KRZYŻACKIEGO w PRUSACH

    Opracowanie wystawy i fotografie

     Mirosław Garniec

     Malarskie rekonstrukcje zamków

     Bożena Januszewska

     Katarzyna Wolska

 

    wystawa czynna do 30 września 2022 r.

 

 

 

Na wystawie prezentowanych jest 60 najważniejszych warowni krzyżackich, biskupich, kapitulnych w dzisiejszym oraz pierwotnym wyglądzie. Wystawa ukazuje zamki z całego ówczesnego państwa krzyżackiego w Prusach, w tym także z obecnego obwodu kaliningradzkiego. Wystawę tworzą nie tylko fotografie zamków, ale również malarskie rekonstrukcje, które zostały wykonane w konwencji malarstwa średniowiecznego.