Zapraszamy do lektury!

 

 

   Merkuriusz Człuchowski nr 1-4 (102-105) 2020 

   Kwartalnik Klubu Przyjaciół Muzeum w Człuchowie

   Cena 7,00 zł, ss. 80.

 

 

 

 

Spis treści:

1. Marek Truszkowski, Karawaka z badań archeologicznych na zamku w Człuchowie

2. Atlas jezior i rzek powiatu człuchowskiego. Rozmowa z Karolem Dziemiańczykiem

3. Andrzej Szutowicz, Mało znane szczegóły z "wojny palikowej" na Gochach w 1920 r. 

4. Tomasz Jażdżewski, Zaginiony przechlewski kościół

5. Klementyna Dominas, Czy warto było?

6. Było warto. Rozmowa z Janem Dominasem

7. Andrzej Szutowicz, Mało znane cmentarze wojenne w Czarnem

8. Andrzej Szutowicz, Służba na granicy polskiej w rejonie Brzeźna Szlacheckiego w połowie lat 20-tych XX w. 

9. (Red.) Rolnictwo na ziemi człuchowskiej w roku 1955 

10. Marian Fryda, Słuchów, Świetliki, Stolec...

11. Hania, Singapur, Malezja, Tioman Island, Katar 2019 

12. Andrzej Puszcz, Niespodziewana wizyta

13. Piotr Stawicki, Tadeusz Kościuszko. Patroni Człuchowskich ulic i osiedli

14. Marian Fryda, Maciej Pawłowski, Stopki, skrobaczki i wycieraczki 

15. Krzysztofa Monikowska, Z życia Muzeum