Narodziny Rzeczpospolitej 1918-1939, Józef Piłsudski, Pierwsi Prezydenci RP w kolekcji Dariusza Odalanowskiego

  wystawa czynna od 13 listopada 2022 r. do 28 lutego 2023 r.

 

 

 

 

 

 

Wystawa Narodziny Rzeczpospolitej 1918-1939, Józef Piłsudski, Pierwsi Prezydenci RP w kolekcji Dariusza Odalanowskiego, prezentuje obiekty związane przede wszystkim z postacią Marszałka Józefa Piłsudskiego. Na kolekcję składają się m.in. obrazy, statuety, medale i znaczki pamiątkowe, plakiety, pocztówki, ale również fotografie i dokumenty. Kolejną część kolekcji stanowią pamiątki wiążące się z postaciami pierwszych prezydentów RP i tu warto zwrócić uwagę na ordery  nadawane przez urząd prezydenta a wśród nich Virtuti Militari, Orła Białego czy Odrodzenia Polski.