Rada Muzeum 2016-2020

Uchwałą Rady Miejskiej XXII.158.2016 z dnia 5 września 2016 r. została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie w składzie:

 1. Jerzy Dudź - przewodniczący Rady Muzeum
 2. Marek Fijałkowski
 3. prof. dr.hab. Radosław Gaziński
 4. Elżbieta Józefowska
 5. Maciej Kwaśkiewicz
 6. Janusz Spiczak-Brzeziński
 7. dr Michał Starski
 8. Maciej Zybajło

Rada Muzeum 2012-2016

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXVII/172/2012 z dnia 10 września 2012 r. została powołana Rada Muzeum przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie w składzie:

 1. Elżbieta Józefowska – przewodnicząca Rady Muzeum
 2. Marek Fijałkowski
 3. Arkadiusz Kamiński
 4. Radosław Kamiński
 5. Katarzyna Kordykiewicz
 6. Ryszard Stachowiak
 7. Mścisław Wikaryjczak
 8. Maciej Zybajło

 

Rada Muzeum 2008-2012

Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXV/188/2008 z dnia 18 sierpnia 2008 r. przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie została powołana Rada Muzeum w składzie:

 1. mgr Beata Zgodzińska-Wojciechowska, przewodnicząca Rady Muzeum
 2. mgr Ignacy Skrzypek
 3. dr Tomasz Siemiński
 4. mgr Wiktor Zybajło
 5. mgr Alicja Owczarek
 6. mgr Jacek Mroziewicz
 7. mgr Leon Miszewski
 8. Zdzisław Matyla

Rada Muzeum 2003-2007

Uchwałą Rady Miejskiej w Człuchowie nr IV/26/2003 z dnia 19 lutego 2003 r. przy Muzeum Regionalnym w Człuchowie została powołana Rada Muzeum w składzie:

 1. mgr Ignacy Skrzypek - przewodniczący Rady (Koszalin, archeolog)
 2. dr Marian Fryda - z-ca przewodniczącego Rady (Człuchów, historyk)
 3. mgr Beata Zgodzińska (Słupsk, mgr historii sztuki)
 4. mgr Tomasz Siemiński (Bytów, etnograf)
 5. mgr Alicja Owczarek (Człuchów, dyrektor Oddziału Banku PeKaO S.A.)
 6. mgr Jacek Mroziewicz (Człuchów, radny)
 7. Zdzisław Matyla (Człuchów, członek Klubu Przyjaciół Muzeum)
 8. Dariusz Odalanowski (Człuchów, radny)
 9. mgr Leon Miszewski (Człuchów, historyk)